Kdo jsme

Martin Mlejnek je fyzická osoba, se sídlem Lesní 236, Kamenice – Ládví, PSČ 25168 Praha-Východ, IČ: 02682150, podnikající dle živnostenského zákona, která zpracovává v případě vaší poptávky služeb v souladu s GDPR a aktuálně platnou národní legislativou, osobní údaje jako například jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon, a další údaje, které poskytnete při zakládání svého uživatelského účtu, nebo při nahrání svého životopisu.

Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a pracovním portálem pingl.cz, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno webovým portálem pingl.cz. Za účelem efektivnějšího šíření inzerátů, životopisů a dalšího nahraného obsahu mohou být vaše osobní údaje dále nahrávány na sociální sítě, například na účet webového portálu Pingl.cz na Facebooku, INstagramu nebo Twitteru, nebo dále postoupeny partnerům webového portálu pingl.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. požadovat po nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  3. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  4. vznést námitku ke zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení o GDPR)

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obraťte, nebo kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

Použití cookies

Webový portál pingl.cz používá cookies, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

TypNázevÚčelExpirace
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informacíDle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění